Treballs forestals a la zona nord de la ciutat

A partir del dimecres 20 de gener i amb la previsió de durada d’un mes , la propietat de la finca de can Carbonell té previst realitzar treballs forestals a la zona nord de la ciutat entorn del Parc audiovisual de Catalunya. Aquests treballs estan previstos dins del Pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat per la Generalitat i poden afectar puntualment als camins al voltant d’aquesta zona.

L’objectiu general d’aquests treballs és anar substituint l’actual domini de la pineda que ocupa l’estrat alt per l’alzinar que ocupa l’estrat baix, ja que no hi ha regenerat de pi i per ser l’alzina una espècie més ben adaptada al terreny i de caràcter menys piròfit (una planta que és afavorida pels incendis) que el pi blanc.

Així doncs, l’alzina es potenciarà com espècies principals, amb un tractament com a bosc mitjà amb estructura irregular per obtenir-ne aprofitament de llenyes.
Així i tot, a les zones més planeres d’alguns careners es mantindrà el pi blanc per tal d’aportar diversitat ecològica i diversitat de productes a la finca. En aquestes zones es tractarà la massa com a bosc alt regular amb el pi blanc com espècie principal, amb l’objectiu d’usar la fusta de pi blanc com a biomassa.

Post a comment