Entre l’entorn urbà de Terrassa i els límits municipals s’estén el 65% del territori de la nostra ciutat.
Amb un paisatge tranquil i d’aspecte rural, aquest territori envolta la ciutat pels quatre costats amb una harmoniosa combinació de boscos, camps i torrents que conformen una autèntica Anella Verda.

projecte

Els objectius

  • Equilibrar ambientalment el nostre municipi acollint una biodiversitat notable, reduint les emissions de gasos contaminants o prevenint inundacions en episodis de pluja torrencial.
  • Proveir d’aliments i primeres matèries a la ciutat en els sectors forestal, de l’agricultura i de la ramaderia.
  • Custodiar una part important de la nostra memòria històrica, un patrimoni rural de masies, camins i fonts.
  • Oferir als ciutadans un espai lliure ple de possibilitats per al lleure, l’esbarjo i l’educació ambiental.

Els reptes

  • Preservar els valors ambientals, econòmics i socials d’aquest territori.
  • Evitar que el creixement urbà fragmenti el territori posant en perill la seva connectivitat ecològica.
  • Frenar l’abandonament de l’agricultura, l’homogeneïtzació del paisatge i la disminució de la biodiversitat.
  • Recuperar l’estat original de les rieres i els torrents.
  • Posar a l’abast de tothom el gaudí d’aquest territori creant equipaments d’ús públic, traçant una xarxa de camins senyalitzats i oferint un programa d’educació ambiental a les escoles.

Camí circular de l’Anella Verda


El vídeo de l’Anella Verda