Els boscos, els matollars, els conreus i els torrents de l’Anella Verda realitzen funcions fonamentals per a la qualitat ambiental de Terrassa, ja que són el principal reservori de la biodiversitat del municipi. Aquestes comunitats vegetals ajuden a compensar la contaminació atmosfèrica originada a la ciutat fixant part del CO2 i altres partícules pesants i col·laboren en la regulació del cicle de l’aigua reduint el risc d’inundacions i protegint el sòl de l’erosió.

bosc de Bonvilar

Diversitat d’hàbitats

La diversitat i la qualitat dels hàbitats d’un indret determina la seva biodiversitat. A l’Anella Verda hi predominen quatre hàbitats diferents: els matollars; les pinedes i els alzinars; el bosc de ribera i els conreus.

ZEB

Hàbitats considerats d’alt valor

El Pla Especial de l’Anella Verda reconeix alguns espais d’alt valor per la seva biodiversitat. Aquests, anomenats ZEB (espais d’especial interès per la biodiversitat), ocupen una superfície total de gairebé 24 hectàrees.

Mallarenga

Fauna

La varietat d’hàbitats de l’Anella Verda afavoreix la diversificació de la fauna. Hi ha rèptils, aus i mamífers que prefereixen els espais tancats (boscos) i d’altres els espais oberts (conreus).

Conector ecològic

Connectors biològics

Els boscos, el conreus i els torrents connecten els espais de l’Anella Verda amb altres espais de la comarca. Aquesta connectivitat afavoreix el desplaçament de la fauna i la flora.

Alzina de Can Poal

Arbres catalogats

A causa de la seva mida o bellesa, alguns arbres de l’Anella Verda estan inclosos en el Catàleg d’arbres d’interès local i gaudeixen d’una protecció especial.

Congost de Gaià

Formacions geològiques

Els nombrosos torrents de Terrassa han modelat formacions com monòlits, terrasses o congosts que mereixen ser preservats pel seu destacable interès geològic.


Descarrega’t el plànol del patrimoni natural de l’Anella Verda

Plànol patrimoni natural