L’Anella Verda és un territori productiu on es desenvolupen diverses activitats econòmiques. Algunes poden malmetre el seu paisatge i la seva biodiversitat i cal regular-les. D’altres, com l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal garenteixen la conservació dels seus valors naturals i culturals. Cal, doncs, fomentar-les cercant fórmules que permetin augmentar-ne la rendibilitat i millorar la comercialització dels seus productes.

camps de secà

Camps de conreu de Ca n’Arnella

Els camps de la Plana Vallesana són el principal potencial agrícola de Terrassa. La majoria són conreus extensius de secà damunt els fèrtils sediments quaternaris.

ZEB

Horts municipals a Mossèn Homs

L’horta, sovint, es practica com una activitat mal regulada que ocasiona forts impactes ambientals. Cal aprofitar el seu potencial d’una manera més respectuosa amb l’entorn.

ramat d'ovelles

Ramat pasturant a Can Carbonell

Tot i que la ramaderia quasi ha desaparegut, sorgeixen noves necessitats que permeten pensar en el seu retorn com la neteja de boscos o la producció d’aliments ecològics.

explotació del bosc

Explotació del bosc a Torrebonica

La creixent demanda de biomassa crea noves oportunitats per a l’aprofitament forestal.

Pa d'espelta de Ca n'Arnella

Pa d’espelta de Ca n’Arnella

L’associació Terrassa gastronòmica cerca la recuperació de productes autòctons.


Descarrega’t el plànol del patrimoni econòmic de l’Anella Verda

Plànol patrimoni econòmic