L’Anella Verda de Terrassa sorgeix com a proposta ciutadana per redreçar la degradació en què es troba gran part de l’entorn natural i agrícola que envolta la ciutat, per minoritzar els impactes ambientals que suporta i, especialment, per plantejar un nou model de gestió concertada i integral que permeti actuar de forma eficient en la protecció dels seus valors naturals, econòmics i socials.

La proposta de l’Anella Verda es va impulsar a partir de la Declaració  per a la qualitat del paisatge i dels espais naturals i agraris de l’Anella Verda de Terrassa, del 20 d’octubre de 2012, que fou àmpliament assumida per col·lectius, entitats i ciutadania de Terrassa. En la Declaració es concreten els objectius estratègics que han de permetre la preservació i millora dels entorns de la ciutat i dels espais naturals del municipi:  aturar i revertir els processos de degradació, garantir la funcionalitat dels connectors ecològics, recuperar les funcionalitats agrícoles de l’entorn,i  promoure la cultura de respecte al paisatge i l’ús social respectuós.

Arrel de la Declaració es va encetar un procés intens de debat públic vehiculat a través de la Taula de l’Anella Verda, en la marc del Consell Municipal de Medi Ambient. En aquest procés de participació pública, esdevingut durant l’any 2013, es van elaborat els documents de diagnosi corresponents a les tres funcionalitats , ecològica i natural; econòmica ; social i ús públic, que han permès debatre, concretar i validar 121 accions proposades per la Taula de participació.

Aquí podeu consultar els documents de conclusions corresponents a les tres funcionalitats: