Reunió de la Taula de l’Anella Verda

El dimecres dia 13 de juliol de 2016 es va reunir el plenari de la Taula de l’Anella Verda de Terrassa dins el Consell Municipal de Medi Ambient, a la Sala d’Actes del Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany.

Els temes tractats van ser:

1. L’inventari i ordenança dels camins públics de Terrassa
2. Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda
3. Pla de gestió de l’Anella Verda

Aquests documents es van penjar a la web de l’Anella Verda perquè tots els participants de la Taula els valoressin i fessin propostes i suggeriments de millora, per a ser debatudes en aquesta sessió plenària. Cal tenir en compte que a la Taula i participen representants d’entitats i col•lectius, partits polítics, propietaris, ciutadans i ciutadanes a títol individual, i tècnics municipals dels serveis d’Urbanisme i Medi Ambient i Sostenibilitat. Un total de 101 inscrits.

El Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va donar la benvinguda als assistents i va informar sobre l’aprovació del Pla de Mobilitat i d’aspectes a tenir en compte sobre els seus objectius i propostes, algunes d’aquestes afecten a l’Anella Verda, la seva accessibilitat i ús.

Tot seguit es va explicar de forma resumida els objectius i el contingut bàsic dels tres documents a debatre: L’Inventari i ordenança dels camins públics de Terrassa, l’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda i el Pla de Gestió de l’Anella Verda. Finalment en relació a les actuacions previstes en aquest darrer document, es va informar de les obres d’arranjament i millora de l’entorn que es troben en fase d’execució: l’arranjament del primer tram del camí circular de l’Anella Verda /(entre la carretera de Matadepera i l’hospital de Terrassa) i el tancament d’accessos i senyalització de la riera de Gaià.

En quan als suggeriments als tres documents presentats, es van exposar alguns dels presentats per l’Associació de Propietaris, especialment els de l’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, referits a la circulació de bicicletes pels camins, la creació de vedats de caça i la realització d’activitats organitzades. Pel que fa a l’Inventari de camins, es va debatre sobre l’amplada de la zona de servitud dels camins públics. Respecte el Pla de Gestió, els suggeriments presentats es refereixen, a més d’aspectes jurídics relacionats amb el Pla Especial, de les inversions en les propietats públiques i del cost que pot representar les actuacions que afecten a les explotacions privades.

I necessitat d’aclarir el tema de les al•legacions presentades en la propera reunió que es convoqui, quantes, contingut i justificació de la resposta i solució donada.

Deixa un comentari