L’Ajuntament inicia la licitació per adjudicar les obres del segon tram de l’Anella Verd

També comença una campanya per frenar els comportaments incívics

El juliol s’iniciarà la licitació per adjudicar els treballs d’arranjament del segon tram de l’Anella Verda, que té 4,5 km de longitud i que s’encaixa entre les carreteres de Terrassa a Matadepera (BV-121) i la de Terrassa a Rellinars (B-122). La previsió és que les obres comencin abans de finalitzar l’any i que finalitzin en el primer trimestre del 2022. El pressupost de licitació serà de 191.444,64 euros.

En aquest tram es crearan dues portes d’accés (a Can Roca i Can Colomer) i  es millorarà diversos camins: el dels plans de Can Bogunyà i l’enllaç des de l’escola Serra de l’Obac, al barri de Can Roca; el camí vell de Can Carbonell; el camí de l’Escaiol i també el de Ca n’Amat de la Muntanya.

També es preveu condicionar tres àrees d’estada; arranjar el ferm; fer plantacions puntuals de vegetació; senyalitzar tota la zona, clausurar camins no adequats i identificar zones degradades per fer una restauració ambiental, entre altres actuacions.

Un camĂ­ circular de 5 trams

 Aquest segon tram és un dels cinc previstos en el camí circular de 35 km que recorre tot l’entorn natural i agrícola i que dóna la volta sencera al terme municipal, al qual s’accedeix amb facilitat des de les «portes» de l’Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.

Dels cinc trams, el primer (de 7,5 km i comprès entre la finca de Can Viver de Torrebonica i Can Carbonell) ja està executat;  el tercer (de 5 km i que anirà de la ctra de Rellinars a la ctra d’Olesa) està previst executar-lo més endavant i, del quart i cinquè, s’espera que la redacció del projecte finalitzi el primer trimestre del 2022. El tram 4 té uns 10,2 km i està situat entre la carretera d’Olesa (barri de Roc Blanc) i el carrer de Baix Riera (Les Fonts), mentre que el tram 5, té una longitud de 7,3 km i està delimitat entre el carrer de Baix Riera (Les Fonts) i Can Figueres del Mas (Torrebonica).

Contra els comportaments incĂ­vics

D’altra banda, l’Ajuntament inicia una campanya de control i disciplina que vol frenar els comportaments incívics tant pel que fa als abocaments incontrolats de deixalles, com pel fet de trepitjar de manera irresponsable els camps de cultiu, que es concentren principalment entre els trams 1 i 2. Per reforçar la  cartellera informativa que ja hi ha a l’Anella Verda, s’instal·laran un total de 31 cartells amb dos missatges molt concrets:  “La brossa no torna sola” i “Respecteu els camps de conreu”.

Els al·lusius a la recollida de deixalles es col·locaran a totes les portes i Ă rees d’estada del tram 1;  a dues zones del tram 2, a Can Candi i al Centre d’InformaciĂł Ambiental Bonvilar (CIAB). Mentre que, els que fan referència als camps de conreu, s’ubicaran en aquells terrenys dels trams 1 i 2 que es dediquen en aquesta activitat.

Des de 2021,  el servei de manteniment de l’entorn natural ha recollit pop de 50 mil quilos de tot tipus de deixalles (runes, estris vells, mobles…). La futura Ordenança de l’ús pĂşblic de l’Anella Verda, que es preveu aprovar-la definitivament a finals d’aquest any, establirĂ  el règim sancionador corresponent, tot i que ja existeix una regulaciĂł en l’ordenança de Convivència DemocrĂ tica.

Actualment, la producció agrícola a Terrassa es basa en els cereals (ordi, civada i blat); els farratges per alimentació animal i cultius destinats a la producció industrial (colza).  Les darreres dades del cens agrari (2009) recullen que la superfície cultivada era de 444 ha, majoritàriament explotacions de secà, i que hi havia 22 explotacions agràries i ramaderes.

Post a comment