L’Ajuntament adequa camins del barri de les Martines i millora la connectivitat amb l’Anella Verda

S’està arranjant l’itinerari que enllaça els carrers de les Martines, del camí de la Font del Moreu i del Torrent de Can Guitard

El barri de les Martines està situat al sud-oest de la ciutat, a la zona boscosa de la serra de les Martines, i és travessat pels torrents de les Carboneres i les Martines, amb camins que connecten directament amb l’Anella Verda. El projecte de l’Anella Verda, que no integra el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, contempla millorar el manteniment i la neteja dels camins d’ús públics i l’arranjament de la xarxa de camins per a la circulació preferent de vianants i bicicletes. En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs per adequar i arranjar el recorregut que enllaça els carrers de les Martines i de la Font del Moreu que connecten amb el carrer del Torrent de Can Guitard, al barri de les Martines. Les obres van a càrrec de Containers Viladecavalls SL. El termini d’execució és de dos mesos i el pressupost d’adjudicació d’11.709,49 euros.

Les obres d’aquest tram, que coincideix amb una part del sender de gran recorregut GR97 de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (també conegut com el camí Romeu entre Barcelona i el monestir de Montserrat), consisteixen a millorar el ferm, deteriorat per l’erosió provocada per la circulació de l’aigua superficial. En concret, al carrer Camí de les Martines (també dit camí vell de Viladecavalls a Rubí) es millorarà la franja de vorera que no està pavimentada; al camí de la Font del Moreu s’arranjarà el ferm i, al tram de connexió del carrer del Camí de la Font del Moreu amb el del Torrent de Can Guitard, es faran treballs de desbrossament per habilitar un traçat únic i ben delimitat, amb cartells que impediran l’accés a vehicles no autoritzats.

Post a comment