Jornada tècnica

Els llegums de secà com alternativa al conreu de cereal
Jornada t√®cnica. Terrassa, dilluns 17 d’octubre

La Jornada es realitzarà a la Fundació Terrassenca Sant Galderic, c/ Colom, 90 de Terrassa

A partir del 2015, el nou règim d’ajuts directes de la nova PAC i el nou reglament de la unió europea estableix que els agricultors beneficiaris d’ajuts han de donar compliment a determinades pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient (l’anomenat pagament verd o greening). S’obliga a determinades explotacions i superfícies a tenir dues o tres espècies de cultius diferents, promovent la diversificació de conreus amb diferents espècies botàniques, afavorint la rotació de conreus, una millora de la diversitat i un millor aprofitament dels guarets amb la implantació de conreus d’interès ecològic (SIE) com ara els fixadors de nitrogen.

Aquesta jornada vol donar respostes a la planificació de les rotacions, la seva optimització i el coneixement d’espècies i varietats alternatius al monocultiu dels cereals.

 

 

Post a comment