Entrega caixes niu de ratpenats per part de l鈥橢scola Municipal d鈥橝rt dins el projecte Pla de Transici贸 al Treball

Els alumnes del Pla de Transici贸 al Treball realitzen diversos projectes de col鈥aboraci贸 amb entitats de la ciutat dins el que anomenen Projecte Integrat. 脡s de 30 hores de durada on els alumnes posen en pr脿ctica els coneixements adquirits en els m貌duls professionals.

El Pla de Transici贸 al Treball, 茅s una modalitat de Programa de Qualificaci贸 Professional Inicial finan莽at pel Departament d鈥橢nsenyament i el municipi. 脡s un recurs formatiu adre莽at a alumnes que no han superat l鈥橢SO, per tant, 茅s una nova oportunitat per aquest col鈥ectiu de joves amb risc d鈥檈xclusi贸.

El PTT t茅 dos grans objectius:
1. Afavorir la continu茂tat formativa mitjan莽ant la Prova d鈥橝cc茅s a Cicles Formatius de Grau Mitj脿 i m貌duls C a les Escoles de Persones Adultes.
2. Assolir la qualificaci贸 professional a nivell d鈥檃uxiliar en dos perfils ofertats:
– Auxiliar en treballs de fusteria i instal鈥acions de mobles.
– Auxiliar d鈥檋oteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.

Despr茅s de 13 anys de PTT a Terrassa, el balan莽 茅s molt positiu. 脡s un recurs formatiu consolidat i amb forta demanda.

Des del Servei聽de Medi Ambient, s’est脿聽treballant sobre diferents projectes, com l鈥橝nella Verda de Terrassa i els horts urbans.

Des de fa m茅s de quatre anys s’est脿聽col鈥aborant amb el Programa PTT amb l鈥檕bjectiu de demanar diferents materials que serveixin per a fer les pr脿ctiques de taller a l鈥檃lumnat tot observant el resultat del seu treball.

Al llarg d鈥檃quests anys han fet caixes niu i menjadores pels ocells, que s鈥檋an ubicat en diferents espais de l鈥橝nella Verda, en espais urbans (parcs) de la ciutat i taules i bancs per la zona de pic nic del Centre d鈥橧nformaci贸 Ambiental Bonvilar (CIAB).

Aquesta vegada s’ha col鈥aborat en la creaci贸 de 12 caixes niu per a ratpenats, que els alumnes entregaran el proper dilluns 8 de maig.

Els ratpenats s贸n uns animals sobre les que hi ha una clara amena莽a per la seva superviv猫ncia degut:

 • Als nous sistemes de construcci贸 complicat trobar escletxes i forats on ubicar-se.
 • La contaminaci贸
 • L鈥櫭簊 d鈥檌nsecticides
 • La seva baixa natalitat. Cada femella te 1 o 2 cries part/any, per tant s贸n sensibles a l鈥檃lteraci贸 de l鈥檋abitat-destrucci贸 nuclis de cria

Es tracta d鈥檃nimals molt beneficiosos en el control de plagues d鈥檌nsectes, perqu猫 s贸n Insect铆vors. Una ratapinyada menja uns 700 insectes cada nit i pot arribar a viure uns 25 anys.

Per tal d鈥檃favorir la seva recuperaci贸 arran de les ventades del 2014 quan van caure molts pins, alguns dels quals hi tenien localitzats els seus nius i per afavorir el control de plagues d鈥檌nsectes, es va sol鈥icitar a l鈥橢scola Municipal d鈥橝rt, amb la que s鈥檋a col鈥aborat en altres ocasions, la construcci贸 de 12 caixes niu per rat penats.

S鈥檋a seguit el model de 4 cambres (four chamber nursery house), el m茅s 貌ptim segons l鈥檈xpert consultat.

En el seu muntatge no s鈥檋an utilitzat elements qu铆mics (coles…) per aix貌 s鈥檋an fet servir productes naturals de tractament, com l鈥檕li de llinosa. S贸n estanques a la llum i han de ser d鈥檜n color clar, amb ventilaci贸 i evitant l鈥檕rientaci贸 sud, sud-oest, per evitar sobreescalfament (que provocarien la deshidrataci贸 i mort dels colonitzadors)

En una caixa poden haver fins a 100 femelles.

El tipus d鈥檈sp猫cie m茅s comuna de ratpenats que acostuma a colonitzar els caixes (95%) 茅s la pipistrel鈥a nana (Pipistrellus pygmaeus)

La seva localitzaci贸 est脿 condicionada a l鈥檈xist猫ncia d鈥檈spais verds m铆nimament grans amb un punt d鈥檃igua relativament proper. S鈥檋auran de col鈥ocar a un m铆nim de tres metres d鈥檃l莽ada (貌ptims de 4-5 metres).

Es preveu la col鈥ocaci贸 de dues caixes niu a cada punt:

Espais afectats per els ventades:

 • Horts municipals de Mn Homs
 • Finca de can Casanoves
 • Centre d鈥橧nformaci贸 Ambiental Bonvilar
 • Torrebonica

Control de plagues:

 • Horts urbans del costat del cementiri i de la Gr铆pia.
  Tot i que en alguns dels punts anteriors es vol aconseguir la mateixa funci贸 (espais d鈥檋orta)

El cost de la fusta ha anat a c脿rrec de Medi Ambient .

Per tant, aquesta nova experi猫ncia, per la seva qualitat, funcionalitat i feina ben fet per part dels alumnes, 茅s un nou pas de col鈥aboraci贸, que donar脿 continu茂tat a la l铆nia oberta aquests anys, on els alumnes veuran que el seu treball ha servit per a una funci贸 social i sobretot ambiental per la ciutat

 

Post a comment