El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal incorpora dues noves finques municipals i inclou la gestió de 122 ha

L’Ajuntament de Terrassa compta amb un nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, que substitueix l’aprovat l’any 2006 i que té una vigència de vint anys. Amb aquest instrument d’ordenació s’incrementa la superfície ordenada a l’Anella Verda, fins a arribar a les 122,29 ha (abans, 94,63 ha) i s’incorporen dues noves finques: una parcel·la situada darrere del Parc Audiovisual i la finca de Can Candi, de 9,5 ha. Aquestes dues se sumen a les finques ja existents de Can Bonvilar, Torrebonica, Can Viloca i Can Barba. Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte de l’Anella Verda, que afecta a tot el sòl no urbanitzable del terme municipal, i que contempla millorar les masses forestals, promoure la gestió conjunta i l’aprofitament integral dels seus recursos.

Els boscos tenen un paper fonamental en la preservació de la biodiversitat animal i vegetal, com a reguladors del sistema hídric per evitar l’erosió del terreny, com a elements de gran valor paisatgístic i com un espai natural per fer activitats de lleure. A Catalunya, la propietat és majoritàriament particular, com a Terrassa. El terme municipal compta amb més de 3.000 ha, de les quals un 82% és de propietat privada. Pel regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Carles Caballero, “en un context de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat, cal vetllar per la preservació i la sostenibilitat dels nostres boscos i dels seus ecosistemes naturals. Aquest nou pla ens permet fer una estratègia i una planificació d’allò que cal fer per garantir la seva pervivència dels boscos municipals”.

Una eina de gestió dels boscos d’ús públic

L’objectiu del nou pla és ser una eina útil per gestionar els boscos d’ús públic. Les espècies dominants són el pi blanc (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex), acompanyades a les obagues, i als torrents pel roure (Quercus humilis). El pla contempla potenciar l’alzina perquè, de manera natural, substitueixi al pi blanc i preveu un criteri de tallada que prioritza els arbres malalts o torts, de manera que es pugui deixar la fusta morta per potenciar, així, la biodiversitat i la reserva d’alguns exemplars amb diàmetres grans. També inclou la possibilitat de tallar arbres que facilitin el pas per l’interior de la massa forestal i la presència de ramat, fixant uns límits.

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és un instrument d’ordenació forestal dels boscos públics i privats de Catalunya que s’aplica a les finques de titularitat pública o privada superiors a les 25 ha, i que planifiquen les actuacions a realitzar. En el cas dels boscos públics, la competència per aprovar aquest instrument d’ordenació és del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

Aquests plans han de garantir la millora, la sostenibilitat i la multifuncionalitat dels sistemes forestals; fer una parcel·lació forestal acurada de la finca; considerar i integrar els plans d’ordenació territorial, principalment en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra incendis forestals; introduir normes silvícoles per garantir la regeneració de la massa arbòria i minimitzar els riscos d’erosió i d’incendi; definir les infraestructures per millorar la realització dels aprofitaments, i planificar les activitats agropecuàries vinculades als terrenys forestals que disminueixen la combustibilitat, afavoreixin el manteniment dels ecosistemes i en preservin la biodiversitat.

Deixa un comentari