Control de l’accés motoritzat en els camins de l’Anella Verda de Terrassa

Des del Servei de Medi Ambient, en col·laboració amb els diferents cossos de seguretat s’està treballant de forma coordinada per controlar l’accés de vehicles motoritzats al medi natural del terme de Terrassa. En el dispositiu realitzat el dissabte 22 d’abril, van prendre part membres dels Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, SEPRONA de la Guardia Civil i Policia Municipal de Terrassa.

En l’actuació esmentada es van immobilitzar tres vehicles, un quad i dues motocicletes, que seran sancionades per l’administració competent, la Generalitat de Catalunya per comissió d’infraccions greus:

  • Circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i els camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d’autorització específica.
  • Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

El dispositiu tenia com a objectiu revelar aquestes infraccions. El motiu d’aquesta intervenció és que la presència de vehicles a motor circulant per camins no autoritzats, sense respectar els tancaments ni la normativa, destorba  i provoca incidents a la resta d’usuaris i afecta negativament l’entorn. També provoca molèsties i pot arribar a ser la causa d’atropellaments de la fauna i danys a la vegetació quan s’obren nous senders.

La presència d’aquest vehicles als entorns naturals, com ara els camins de l’Anella Verda està molt clarament determinat per la Llei de regulació de l’accés motoritzat al Medi Natural de Catalunya (Llei 9/1995, de 27 de juliol). Aquesta normativa no autoritza la circulació motoritzada per pistes d’amplada inferior a quatre metres i per aquells vials no autoritzats de manera expressa. Així mateix, prohibeix circular amb vehicle motoritzat camp a través i fora de camins i de pistes delimitats a aquest efecte, pels tallafocs, les vies forestals d’extracció de fusta, els camins ramaders i pel llit sec i per la làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua.

En la mateixa línia, l’Ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat recull la normativa anterior, i també estableix que no es pot superar la velocitat màxima de 20 km/h en la circulació per camins i pistes no pavimentats que siguin aptes per a la circulació motoritzada. En qualsevol cas, s’han de respectar les altres persones usuàries, especialment si son vianants, i els ramats, que gaudeixen de preferència.

Les infraccions greus comporten una sanció  que pot representar una multa econòmica entre 300 a 3.000 euros

Deixa un comentari