Transformació el paisatge

L’activitat

A partir d’un itinerari guiat coneixerem l’evolució històrica del paisatge de Bonvilar i identificarem les tensions i els conflictes existients a l’actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que prèn depèn de tots i totes.

Els objectius

  • Conèixer les característiques i tensions dels espais periurbans.
  • Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat.
  • Adonar-se que el paisatge està en constant transformació.
  • Participar en el debat sobre el paisatge en el que volem viure.

Relació de l’activitat amb el currículum

Les fases de treball

Aquesta activitat consta de dues fases de treball: un dossier de treball previ per fer a l’aula abans de la sortida i la visita als entorns del CIAB.

treball previ

Treball previ a l’aula

L’institut té al seu abast una presentació en pdf que presenta als alumnes el paisatge de Bonvilar, situant-lo geogràficament i destacant-ne els elements que el conformen.

Mostra del treball previ en PDF
activitat

Activitat en el CIAB

Mitjançant un itinerari guiat els alumnes coneixeran el paisatge de Bonvilar i les transformacions que ha patit al llarg de la història i plantejaran hipòtesis de futur per aquests entorns.

Quadern de camp en PDF

Més informació i reserves

Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA)
  • 937 397 000 (feiners)
  • cdea@terrassa.cat