El 28 de febrer de 2020 es va publicar al DOGC la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit de l’Anella Verda i el Pla especial i catàleg de masies de l’Anella Verda .  A continuació us deixem els enllaços al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permeten la consulta telemática  dels documents que conformen els instruments de planejament urbanístic aprovats.

Podeu accedir a la informació als següents enllaços: